CENTRAAL GELEGEN EN GOED BEREIKBAAR

U vindt Park 15 Business op een toplocatie in de KAN-regio, tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied. Hier kunt u grenzeloos ondernemen.

Over de weg

Park 15 Business heeft een strategische ligging, direct aan de A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout) en op steenworp afstand van de steden Arnhem en Nijmegen. Met de doortrekking van de A15 richting het noordoosten wordt een directe aansluiting gecreëerd op de A12. Daardoor ontstaat een versterkte oost-westverbinding met Duitsland en Midden-Nederland. Tevens is er op korte afstand een aansluiting op de A50 en A73. Via het recent uitgebreide knooppunt Valburg en de nieuwe brug bij Ewijk is een goede noord-zuidverbinding gegarandeerd.

Over water

Park 15 Business ligt vlakbij de Waal. Deze belangrijke waterweg verbindt de Rotterdamse havens met het Duitse Ruhrgebied. Met de realisatie van De Oversteek, de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, is er een snelle verbinding met de Barge Terminal (BCTN) in het havengebied van Nijmegen gerealiseerd. BCTN heeft een dagelijkse verbinding met de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. De Noord- en Oostkanaalhavens aan het Maas-Waalkanaal zijn geherstructureerd en gerevitaliseerd, waardoor er ruim 300 meter aan kadefaciliteiten beschikbaar is.

 

Over het spoor

Parallel aan de A15 loopt de oost-west spoorverbinding de Betuweroute, ook wel de Betuwelijn genoemd. De goederenspoorlijn die, net als de Waal, de Maasvlakte in Rotterdam verbindt met het Ruhrgebied in Duitsland. De doortrekking van de Betuwelijn op Duits grondgebied wordt ook gerealiseerd. In de directe nabijheid van Park 15 Business bevinden zich bovendien het Container Uitwissel Punt (CUP) Valburg en het geplande Rail Opstappunt (ROP).

 

 

Nieuws

Bekijk het laatste nieuws

GA NAAR